French (fr-FR)English (UK)Spanish (ES)German (de-DE)Russian (CIS) Polish (Poland)

Ogród Inteligencji

W uzasadnieniu jest ogród Inteligencji (1998), które przedstawia wszystkie w określonym pokładów pergole Powojniki niebieskie i czerwone róże, graniczy wachlarz uczonych arabeski zintegrowane w czterech kwadratów niebieskiego i czerwonego.